Log ind med facebook

Såfremt den e-mail du bruger på facebook, er den samme som den du er oprettet med her, kan du blot bruge “Login med facebook” knappen med det samme.

Hvis den e-mail du bruger på facebook derimod IKKE er den samme som du er oprettet med her, skal du bruge nedenstående knap en enkelt gang. Så kan du derefter bruge “Login med facebook” knappen hver gang du skal ind på siden.

 

Lænk til min facebook