No products in the cart.

Opslag og artikler

Generalforsamling 2016

Generalforsamling den 14. april 2016.

Deltagere: Birgit, Henrik, Hanne, Hanne B, Jesper og Per samt inviteret fra LNS Anette, Michael og Mogens

Som noget nyt i år har vi inviteret bestyrelsen i LNS til, at deltage i generalforsamlingen. Et tiltag der er blevet vel modtaget, og vi kunne glæde os over at få selskab fra Anette, Michael og Mogens der frisk var mødt frem sammen med de tre af bestyrelsen og så Hanne, Jesper og Per som ”menige” medlemmer og Stephanie som stødte til sent på aftenen.

Der var dækket hyggeligt op i Hannes lokaler i Farum og snakken gik da også livligt lige fra før vi startede. Det er altid spændende at møde nye mennesker, og de fremmødte var da bestemt også af den spændende art. Det kom også til, at sætte sit præg på mødet, hvor mange nye og interessante vinkler på kendte spørgsmål kunne drøftes.

Indledning

Nå, mødet blev kaldt i gang, og Birgit gav straks ordet til Henrik der blev valgt som dirigent. Hanne fra bestyrelsen tog ihærdigt tjansen som referent og noterede lystigt alt hvad er blev sagt.

Allerede inden Henrik kunne bringe det næste punkt på banen blev han afbrudt af Per, som helt sikkert gerne ville vide, hvad det nu var for nogen de der LNS-folk. Og godt for det, for det er da helt på sin plads, når nu har dem i huset, at høre hvad de kan fortælle om den paraplyorganisation vi er medlem af, og har så meget gavn af. Så det fik de lov til.

Formandens beretning

Dernæst tog Birgit over og gav sin beretning (se vedhæftning til e-mail). Det var et spændende og godt billede af Foreningen der blev tegnet og som altid klappet ind med tak. Henrik bemærkede, at Birgits indsats i det forgangne år har været særligt krævende og på mange måder udfordrende ikke mindst personligt. En opgave som Birgit har løftet på ekstraordinær professionel vis til stor gavn for det daglige arbejde. Afslutningsvis var der en meningsudveksling omkring hvad Foreningen kan gøre for de personer der henvender sig for hjælp, men som er for psykisk svage til, at vi som udgangspunkt kan sende dem ud til medlemmerne til ”traditionelle” sittings. Der kom forslag om, at henvise dem til fx SIND, Sindsro-behandlere samt TFT. Henrik minde om, at vi også skal takke Foreningens åndelige vejledere, i år ikke mindst Gjertrud Berlon der har været til stor hjælp i arbejdet med de nye optagelseskriterier. Per gav udtryk for, at de ved donationer til foreningen ikke altid er hensigtsmæssigt, at donors navn fremgår af hjemmesiden. Vi vil naturligvis gøre det muligt at kunne donere anonymt. Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Så kom turen til det udsendte regnskab, som blev gennemgået kort af Henrik. Jesper spurgte ind til det store arrangement ”Mellem himmel og jord”. Det har jo kostet Foreningen en del penge, men Henrik kunne fortælle, at al gæld er betalt, og der er helt rent bord, samt at der er fin medlemstilgang, og at vi allerede har en komfortabel pengekasse at arbejde videre med. Hanne B spurgte, om vi ikke kunne få offentlig støtte. Mogens fra LNS bidrog med, at eftersom vi giver tilbud til medlemmerne vil vi ikke kunne komme i betragtning til den slags penge. Der var en hurtig runde om bordet, og der var hurtig enighed om, at det næppe ville blive muligt. Regnskabet blev godkendt.

Ændring af vedtægter

Bestyrelsen har fremsat forslag om, at ændre ordet ”Generalforsamling” i vedtægterne til ordet ”Årsmøde”. Det har ingen praktiske eller juridiske betydninger for Foreningen, men der er en helt nyt og frisk energi som vi gerne vil drage fordel af. Forslaget blev vedtaget. Jesper supplerede med, at vi måske skal bruge begge betegnelser det første år for ikke at forvirre medlemmerne. God idé.

Kontingent

Næste punkt er fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen har forslået at kontingentet for 2017 bliver 760 kr. (uændret), for associerede medlemmer 350 kr. (uændret) og for interesse medlemmer 300 kr. (uændret). Skolemedlemskabet som skal tilbydes når vi har de nye optagelseskriterier klar får bestyrelsen bemyndigelse til, at fastsætte indtil der kan afholdes en generalforsamling.

Debat

Så blev der en lille debat omkring etik og forskellige andre spørgsmål. Det var meget bredt. Fx spurgte Hanne B. hvad vi gør for, at sikre at vores medlemmer er ordentligt ”opgraderede” om vi fx har samarbejde med skolerne om det. Per efterlyste at vi gav mere opmærksomhed på interessemedlemmer i form af flere arrangementer. Mogens spurgte ind til, hvem der har stemmeret på generalforsamlingen og Jesper fortalte om sine indtryk af hvordan stadig flere unge mennesker er åbne for det clairvoyante end det var tilfældet for blot få år siden. Michael fortalte om det kvalitets arbejde LNS gør, og opfordrede os til at tage del i det også.

Valg til bestyrelse

Dernæst var det valget til bestyrelsen der var på dagsordenen. Formanden var ikke på valg. Henrik blev valgt til kasserer. Judy (skriftligt tilsagn), Stephanie (skriftligt tilsagn), Jesper og Hanne stillede op og blev alle valgt. Det er første gang i længere tid, at vi kan glæde os over en fuldtallig bestyrelse. Det er med stor fornøjelse at vores revisor gennem mange år Lotte gerne vil lade sig vælge igen, så det blev hun med tak.

Eventuelt

Under eventuelt foreslog Hanne B. at vi holder nogle ERFA arrangementer, fx træningsaftner og flere medlemsarrangementer. Hun ville gerne selv hjælpe til, med at få det arrangeret. Henrik kunne fortælle, at bestyrelsen allerede havde tanker i den retning, og tog fint imod tilbuddet om hjælp. Som det sidste indslag spurgte Michael ind til, hvad clairvoyance egentlig er, og det afstedkom en hyggelig debat.

Afslutning

Birgit takkede for god ro og orden og udtrykte glæde ved at skulle ses til næste år til et ÅRSMØDE.

0

Clairvoyant Foreningen


One comment

Leave a Reply

X
X

Ved at fortsætte brugen af dette website accepterer du vores brug af cookies. Mere information

Vi bruger cookies til at indsamle annonyme brugsdate for, at kunne forbedre brugeroplevelsen. Hvis du fortsætter brugen af websitet accpeterer du dette.

Luk