Vi holder Årsmøde 2017

i Måløv den 20. april 2017 kl. 19-22.

Alle er velkomne.

Program

 1. Formelt Årsmøde jf. vedtægterne
 2. Revy v/Grete Grethhhe og Præcise Pia
 3. Nye uddannelses kriterier

Billetter

Hele Årsmødet er naturligvis gratis for medlemmer.

Af hensyn til arrangementet vil vi gerne bed om, at alle henter en billet her.

Priser

 • Gratis for Standard-, associeret-, passiv- og interesse medlemmer
 • 25 kr. for Nysgerrig medlemmer
 • 125 kr. for alle andre

For at få den rigtige pris, så husk at logge dig ind på hjemmesiden når du henter din billet.


Formelt årsmøde

Fra kl. 19 og i cirka en time holdes det formelle årsmøde jf. vedtægterne.

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Årsberetning ved formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer optaget efter
  1: § 3 stk. 1 (Ordinære medlemmer)
  2: § 3 stk. 2 (Associerede medlemmer)
  3: § 3 stk. 3 (Interesse medlemmer)
  4: § 3 stk. 4 (Skole medlemmer)
 6. Valg af formand eller kasserer
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (5 personer + 2 suppleanter)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 6. april 2017.


Revy

Grete Grethhhe (blødt H) & Præcise Pia giver tips og triks og fif … og tips og triks og inspiration til de aller nyest teknikker de har lært under deres rundrejse i bl.a. USA. Lær bl.a. hvordan vores opfattelse af jordforbindelse har været HELT misforstået indtil nu…

Husk, at kommentere deres nye flotte makeover, ellers så går det nok helt galt….


Uddannelse

Bestyrelsen har nu afsluttet arbejdet med, at definere nye kriterier for uddannelser der kan give optagelse i Clairvoyant Foreningen.

Det har været et spændende og lærerigt arbejde, og vi glæder os meget til, at præsentere resultatet af næsten fem års møder, seminarer, arbejdsdage, telefonsamtaler og meget mere.

Kriterierne er netop vedtaget på det seneste bestyrelsesmøde og bliver implementeret over det næste halve år og vil være fuldt indfaset 1. januar 2019.


Praktiske oplysninger

Sted

IbisCentret
Lyfa Parken
Måløv Byvej 229 G, 2. sal
2760 Måløv

Tidspunkt

Torsdag d. 20. april 2017 kl. 19-22

Forplejning

Foreningen erhhhhm…… Grete Grethhhe & Præcise Pia byder på kaffe og kage

Tilmelding

Der kræves ikke tilmelding til det formelle årsmøde.

Billetter hentes her. Log ind for at få den rigtige pris (gratis for medlemmer).

 


 

Vi glæder os rigtigt meget til Årsmødet.

På bestyrelsens vegne

Birgit Boye Friis
formand