Ved Årsmødet 20. april 2017.

Fremgang i Foreningen

Jeg vil starte min formandsberetning med at fremhæve den store fremgang i Foreningen, som vi har oplevet igennem det sidste år. Flere professionelle medlemmer er kommet til, det glæder os rigtig meget – og hjerteligt velkommen til hver enkelt af jer.

Som et nyt tiltag har vi oprettet et gratis medlemskab, der hedder ”Nysgerrig”. Det er for alle med interesse i vores arbejde, og som gerne vil vide mere eller have direkte invitation til Foreningens arrangementer. Dette nye tiltag, har på kort tid, knyttet mere end 50 interesserede personer til Foreningen. Det er en rigtig ”Win – Win” situation, i det begge parter har glæde af tilknytningen. Det oplever vi blandt andet, når vi annoncerer vores arrangementer på Hjemmesiden og Face Book. Der kan vi se, at mange Nysgerrige medlemmer køber billet og deltager i arrangementerne rundt i landet.

Vi har haft stor succes med at have et bestyrelsesmedlem, Judy Rasmussen, i Kolding. Judy deltager i møderne via Skype og det fungerer rigtig fint. Derudover er det en stor hjælp i forhold til at planlægge og afholde arrangementer i Jylland, at Foreningen også har et bestyrelsesmedlem i den del af landet.

Arrangementer

Vi har holdt arrangementer i Kolding, Silkeborg, Horsens, Vejle, Næstved og København. Flere af arrangementerne har vi haft både i Jylland og på Sjælland, f.eks. Ghita Ben-Davids foredrag om Lyd og stemmens kraft, og Dorthe Prang`s foredrag om Guddommelig hjælp, når vi mister. Det har været en stor succes og rigtig dejligt at det er lykkedes bestyrelsen, at nå ud til så mange i flere dele af landet.

En enkelt foredragsholder har vi desværre måtte aflyse grundet manglende billetsalg. En anden foredragsholder aflyste desværre os, da hans foredrag og undervisningsplaner blev ændret, med kort varsel. Vi havde ellers set frem til at møde maleren Florentio og opleve, hvordan han maler, de som er gået over, imens han giver beskeder.

Stor tak til Judy for planlægning med foredragsholderne og afholdelse af arrangementerne i Jylland. Og stor til Zaenia og Henrik for afholdelse af arrangementerne på syd Sjælland.

Her i København er det Hanne og jeg, der har stået for det praktiske ved arrangementerne. Tak til dig Hanne for godt samarbejde.

Foreningens Hjemmeside

Foreningens hjemmeside har fået et tiltrængt løft og der er kommet mange flere funktioner til. Nu er det muligt at købe sin billet direkte via hjemmesiden, når et arrangement annonceres. Det er også blevet muligt at forny sit medlemskab via hjemmesiden, igen køber man det direkte på siden. Man kan nu betale med både Mobil Pay og som tidligere via bankoverførsel.

Det har været en stor aflastning for Henrik, der også har siddet med regnskaberne, at bestillinger og køb af billetter nu kan foregå direkte fra hjemmesiden.

Som noget nyt følger dit medlemskab ikke længere kalenderåret. Det er blevet muligt med hjemme sidens nye system, at udsende opkrævning for medlemskabet 12 måneder efter indmeldelsen eller sidste fornyelse. Det giver et bedre flow i arbejdet med fornyelser og det giver en mere fair fordeling af kontingentet, at det gælder i 12 måneder.

På den nye hjemmeside har du nu mulighed for at lave et opslag for dine egne arrangementer og linke direkte til din hjemmeside. Opslaget kommer til at ligge på forsiden, synligt for alle.

Vi opfordre til at du kigger din profilannonce igennem og foretager ændringer og opdateringer, så din profil matcher dig, der hvor du er i dag. Henrik har fortalt, at profiler med billeder bliver foretrukket når kunder/ klienter vælger, hvem de vil bestille en sitting hos.

Træningsgruppe

På hjemmesiden er det også blevet muligt at indgår i et lukket forum, for eksempel Træningsgruppen ”Find Forsvundne”, der arbejder med at forfine deres evner til at finde forsvundne personer. Denne gruppe har en særskilt side, hvor de kan skrive sammen og aftale møder, dele erfaringer og oplevelser.

Det er også et nyt tiltag, der er opstået efter mange henvendelser fra familie og venner til bl.a. Emilie Mengh, da hun var forsvundet. Vi har tidligere afviste at gå direkte ind i sagen grundet vores etiske regler, om kun at stille ind på nogen, der har bedt om det. Vi har også været opmærksomme på de faldgrupper, der er i den slags arbejde. I forhold til Emilie Meng fik vi et tilsagn fra moderen/ stedfaderen, der gjorde, at vi besluttede at give det en chance.

Alle Foreningens medlemmer blev inviteret og også medier uden for Foreningen, som et medlem kunne sige god for, fik mulighed for at deltage. En gruppe på 20 deltagere mødtes hos Marzcia Techau i Korsør, 23. november sidste år. Det var en meget intens dag, hvor der blev arbejdet i både en stor gruppe og flere mindre grupper. Marzcia forklarede om faldgrupperne og ridsede Foreningens etik op, inden arbejdet gik i gang.

Gruppen havde direkte kontakt med Emilie, der forklarede, hvad der var sket hende.

Desværre var der mange divergerende opfattelser af, hvor hun var og hvordan hun var blevet fragtet dertil. De oplysninger der var fremkommet kunne derfor ikke bruges.

Heldigvis blev Emilie fundet kort efter gruppen havde været samlet.

Konklusionen blev at her er et område, hvor der mangler træning. Der er også brug for viden fra Politiet om, hvilke spørgsmål, der er relevante at stille, i forhold til et opklaringsarbejde. Det blev besluttet at gruppen fortsætter med at mødes og træne deres evner til at finde afdøde. I første omgang har gruppen brugt ”egne” afdøde og en forfinet spørgeteknik, samtidig med at der ingen forhåndsviden har været om de afdøde personer.

Formålet med træningen er på sigt at Foreningen har et stærkt korps af kompetente medier, som kan assisterer Politiet, hvis Politi eller familie henvender sig.

Igen fremhæver jeg: At det kun er tilladt at stille ind, hvis der er givet lov af nærmeste pårørende til en forsvunden person.

Tak til Marzcia, Henrik og Zaenia for igangsættelse af gruppen. Og tak til alle de medlemmer, der har vist interesse for arbejdet. Jeg vil nævne, at det stadig er muligt at komme med i gruppen, hvis du føler dig tiltrukket af arbejdet.

PR

At interessen for Foreningen er stor, mærker vi jævnligt, når bestyrelsen får henvendelser fra journaliststuderende, der ønsker at belyse det clairvoyante arbejde.

På skift har Zaenia og Henrik talt med eller skrevet svar på de spørgsmål, journalisteleverne har haft. Foreningens etik og forståelsen af vores etiske regler er altid et godt emne og noget som vækker tillid hos spørgerne. Foreningens forbehold i forhold til gå ind i at finde forsvundne personer, og behovet for yderligere udvikling via specifik træning, har vagt meget positiv interesse for Foreningens arbejde. Et hold journaliststuderende er netop ved at lægge sidste hånd på deres opgave om emnet.

Etisk udvalg

Etisk udvalg har behandlet tre klager i årets løb. Det har handlet om uopfyldte forventninger og uopfyldte kontraktlige aftaler imellem elev og skole, og mellem klient og clairvoyant.

I det første tilfælde med elev og skole, fik eleven dele af betalingen retur. Desværre valgte skolen efterfølgende at træde ud ad af Foreningen.

I det andet tilfælde med klient og clairvoyant, fik klienten alle sine penge retur.
De to sager er afsluttet.

Tak til Hanne, Zaenia og Henrik for kompetent håndtering af sagerne.

Regnskab og økonomi

Henrik har haft mange poster i årets løb, heraf blandt andet regnskab og medlemsadministration.

Hvad gør en ”doven” mand, når der er mange opgaver, der skal løses? Han opfinder et system, der kan håndterer opgaverne, på en enkel og forsvarlig måde.

Tak Henrik, fordi du sidste år påtog din hvervet som kasserer oveni alle de øvrige opgaver, du brænder for at løse for og med Foreningen.

Tak til vores Revisor gennem mange år, Lotte Rasmussen, for kompetent revision af regnskabet. Lotte vender hvert et bilag og mangler der en underskrift eller andet, bliver det bemærket. Det er godt at vide, der er orden i regnskabet.

Udvalget for optagelseskriterier og uddannelse

I daglig tale kaldet uddannelsesudvalget er efter 5 års arbejde endelig færdige med de kommende kriterier til optagelse i Foreningen.

Udvalget har bestået af Henrik og jeg, samt dele eller, i perioder, hele bestyrelsen igennem årene.

De siddende bestyrelser i forløbet har bakket enstemmigt op om at højne optagelseskriterierne til Foreningen. Den afgående bestyrelse har endeligt vedtaget disse nye krav, der ind fases fra 2018.

Årsagen til hele dette arbejde har været, de mange henvendelser de siddende bestyrelser gennem tiden har fået fra elever, skoler og medlemmer om at højne den faglige standard.

Tak til alle, der i tidens løb har været med i arbejdet og specielt tak til Stephanie og Judy, for kompetente spørgsmål, der har gjort tekstens ordlyd mere tydelig.

Efter vi har haft besøg af ”Præcise Pia” og ”Grethe Grethhhhe”, og holdt kaffepause, vil Henrik og jeg gennemgå de nye krav.

Paraplyorganisationen LNS

Det positive bånd Foreningen har til Paraplyorganisationen LNS, Landsforeningen Natur Sundhedsrådet, er en vigtig del af bestyrtelsens arbejde. Henrik eller jeg har deltaget i bestyrelsesmøder og generalforsamling, så vidt det har været muligt. LNS arbejder for udbredelse af de alternative eller naturlige behandlingsformer, der findes.

LNS har møder med Sundhedsstyrelsens råd for Alternativ behandling, SRab, tre til fire gange årligt. Her kan medlemsforeningerne komme med oplæg til debat eller sager, vi har brug for bliver belyst med Styrelsen.

Jeg vil minde om den gode erhvervsforsikring LNS, for et par år siden fik skabt sammen med et Hollandske forsikringsselskab, som jeg har glemt navnet på.

Alle Clairvoyant Foreningens medlemmer kan tegne Forsikringen via LNS. Forsikringen dækker, som den eneste, både rådgivning, behandling, skoler og undervisning. På hjemmesiden www.lnsnatur.dk kan du finde forsikringsordningen under fanebladet: ”Fagligt”.

Jeg vil sige tak til bestyrelsen i LNS for det gode samarbejde.

Tak

Tilslut vil jeg sige tak til den afgående bestyrelse for et konstruktivt og godt samarbejde i årets løb. Det har været præget af faglige debatter, der har bragt os vidt omkring men også har haft til hensigt at bringe det bedste frem i hver enkelt til glæde og gavn for Foreningen.

Da jeg kom hertil i min forberedelse, spurgte jeg som så ofte før, hvad skal jeg skrive her? Egentligt som en tanke til mig selv men der kom svar:

”Sammen er vi stærke”. Det er vi på mange måder. Den synergi, der opstår, når vi arbejder for et fælles mål, er langt større end hver enkelt enhed i sig selv kan præsterer. Tak til hver enkelt af jer, for at have bidraget til et godt år for Foreningen.

Og til allersidst et STOR og hjerteligt tak til den åndelige bestyrelse, der inspirerer os i vores fysiske arbejde. TAK.

Birgit Boye Friis – Formand
20. april 2017.