Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden til dig.

En person med clairvoyante evner kan kommunikere med den
åndelige verden.

I den åndelige verden findes guider, engle, afdøde og
forskellige andre ånder og energier.

Fra tid til anden kan du have brug for konkrete råd i sager hvor du
fornemmer tvivl. Dine åndelige vejledere kan give dig den rådgivning
du har brug for, og den clairvoyante fungerer som talerør for dem.

De råd en clairvoyant viderebringer, vil som oftest vise dig dine
udfordringer og beskrive de valg du står overfor, og forklare de
mulige konsekvenser valgene kan have.

Du vil altid i sidste ende være frit stillet til at vælge
i hvilket omfang du vil følge de råd du får.


Denne tekst er fra Clairvoyant Foreningens brochure »Clairvoyance« | Teksten er Foreningens bud på en beskrivelse, og skal ikke opfattes som den »eneste sandhed«