Justitias klæde

I min oplevelse er der særdeles stor forskel på forandring, personlig udvikling og egentlig transformation.

De af Jer der kender mig ved, at jeg har undergået flere skelsættende forandringer i mit liv. Forandringer der til tider har været meget vanskelige for mig at håndtere, og i mindst et tilfælde fik mig til, at opleve at gå til grunde.

Når jeg har mødt svær og uoverskuelig modstand på min vej, har jeg som oftest reageret ved, at vende ryggen til, og løbe en anden vej, idet jeg har ment, at det var for synd for mig, at jeg skulle besværes så hårdt. Jeg har søgt tilflugt i andres medlidenhed og søgt personlig udviklingen gen-nem terapi, uddannelse, kurser og lange filosofiske samtaler.

En sen aften stod jeg et sted i København og skuede ud over vandet. Jeg havde forfærdeligt ondt af mig selv, og kunne slet ikke finde mening med tilværelsen og de talrige, uoverskuelige og modbydelige udfordringer, der var klasket op foran næsen på mig. Jeg anede ikke mine levende råd. Der var ikke flere der gad klappe mig på skulderen, og der var ingen steder at løbe hen. Jeg var dybt deprimeret og kunne intet overskue. Jeg kunne ikke længere forholde mig rationelt til noget som helst.

Da var det at jeg, i min dybeste desperation, følte mig kaldet til, at iføre mig Justitias klæde, hvilket gav mig frihed til, at lytte til hver og en af de mange udfordringer, der stod marcheret op foran mig – objektivt lytte til, hvad de hver især havde af budskab om de valgmuligheder der var til stede for mig i netop det NU og derved, som den blinde Gudinde, gøre mig i stand til nøgent og nøgternt at vælge den rette sti. Jeg var blevet fri og havde valgt at give mit liv den retning der var brug for.

Det jeg senere erkendte var, at først da jeg overgav mig til intetheden, lyttede i tomheden og fordomsfrit fulgte det, jeg oplevede som, den rette vej, kunne jeg blive fri af min egen medynk og undergå egentlig transformation. De mange timer på kurser, i givende debatter og ikke mindst på min uddannelse til clairvoyant rådgiver var givet godt ud, idet de havde givet mig fundament, forståelsesramme og redskaber til at håndtere min transformation. De havde dog ikke givet mig hverken forandring, personlig udvikling eller transformation i sig selv – den måtte jeg ud at finde på egen hånd.

Den frie og virkelige transformation er beskrevet mange gange tidligere. Jeg er selv blevet gjort opmærksom på processen fra særligt fire forskellige steder:

  • I Tarot er det Tårnets energi, især hvis det kommer efter Dødens energi der beskriver denne proces.
  • I Wagners opera Götterdämmerung’s afslutning findes en beskrivelse af ”Verdens undergang” hvor alt forgår – godt såvel som skidt – for at give plads til en ny begyndelse.
  • I numerologi er processen beskrevet ved 16/7.
  • Og sidst, og faktisk min stærkeste inspiration, i teksten til et nummeret »Let me fall« hos Cirque de Solei, hvor teksten bl.a. lyder: »There’s a moment when fear And dreams must collide«, »Someone I am, Is waiting for courage« og »Let me fall – If I fall Though the phoenix may or may not rise«.

Teksten der at finde på albummet ”Quidamm” lå i mit baghoved i årevis, før jeg endeligt oplevede hvad den betød, og kunne drage nytte af den visdom der ligger bag.

Maya folket har forudset året i år til at skulle være Verdens Undergang.

Det er mit ønske, at det må blive sådan for så mange som overhovedet muligt. Jeg er i hvert fald blevet et lykkeligere og langt mere ressourcestærkt menneske efter min verden gik under og dermed gav plads til de spirer og blomster der skulle blive mig.

Tænk hvis mange flere individer, grupper og samfund måtte opleve at transformeres til en tilsvarende virkelighed.

Henrik Krarup Lindholm